Mis on enesehoid? 

Inimestega töötamisel ja teiste abistamisel on eetiline jälgida iseenda füüsilist, psüühilist ja vaimset seisundit, et tagada abistatavatele asjakohane ja piisav abi. See on nii töötaja enda vastutus, aga ka organisatsiooni kohustus, nii töötajate kui ka abisaajate ees, oma töötajaid selles protsessis toetada. 

Enesehoid tegevuste kogum, mida iga inimene saab teha enda jaoks, teiste jaoks ja koos teistega tervise ja heaolu hoidmiseks, parandamiseks, kaitsmiseks ja säilitamiseks. Ehk siis kõik need tegevused, mida teeme teadlikult, et hoolitseda oma vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tervise eest. Ehkki teoreetiliselt on see lihtne mõiste, jätame selle sageli tähelepanuta. 

Enesehoid on midagi, millega on oluline tegeleda järjepidevalt. See ei peaks olema täiendav ülesanne „vaja teha“ nimekirjas. Hea, kui enesehoiu tegevused on läbi mõeldud ja kasutusele võetud ennetavalt, siis on ka rasketes olukordades neile lihtsam tugineda. 

Enesehoidu tuleks pidada prioriteediks valdkondades, kus töötajate läbipõlemine on tavaline. Enesehoiutegevused vähendavad stressi, aitavad saavutada paremat töö ja eraelu tasakaalu ning aitavad vältida läbipõlemist ja/või kaastundeväsimust.

Siit leiad tööriistad, mis aitavad teha vajalikke valikuid enesehoiu rakendamiseks. Siin on toodud enesehoiu kolm peamist „võtit“ ehk enesehoiu ABC.

Enesehoiu ABC

A teadlikkus iseenda vajadustest, piiridest, emotsioonidest ja ressurssidest. Enesehoidu on hea harjutada. Oluline on märgata märke, mis võivad viidata läbipõlemisele, kaastundeväsimusele, sekundaarsele traumale. Selleks, et vältida edasisi raskusi on hea kujundada harjumus „enda jälgimisest“.  

B tasakaal nii töö, pere- ja sotsiaalelu, puhkuse ja vaba aja vahel.

C toetavad suhted. Loo positiivseid ja toetavaid suhteid nii töökaaslaste, sõprade ja perega, et olla toetatud ja vältida sotsiaalset isolatsiooni.

Tee test ja saa teada, kas sinu enesehoiualased tegevused on sinu elustiiliga tasakaalus.

Testi ennast siin