Kas kõik on hästi?

Sõltumata sellest, kas meil on rasked või head ajad, saame me oma heaolu ja säilenõtkuse toetamiseks midagi ära teha. Ole sa politseinik, prokurör, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja, päästja, asutuse juht,  kogukonna sädeinimene või keegi teine, kes tegutseb kriisiolukorras selle nimel, et hoida teenused ja süsteemid toimivana ja inimesed elus – see info on just sulle!

Nendelt lehtedelt leiad sa väikesed sammud, mis aitavad sul seda teha - enesetunde märkamisest kuni kolleegi toetamise ja abistamise viisideni.

Mis ohud meid tööl olles varitsevad?

Pikad tööpäevad, vastutus, ebakindlus ja töö ebastabiilsetes oludes on vaid mõned näited, mis võivad sinus stressi tekitada. Töötamine traumat kogenud inimestega võib muuta sind vastuvõtlikuks samasugustele emotsioonidele ja sümptomitele., mida kogevad need, keda abistad. Kuigi emotsionaalsed reaktsioonid võivad olla samasugused, on igaühe käitumine ja toimetulek selliste raskuste korral erinev. Siin on mõned juhised, soovitused ja tegevused, mis esmalt aitavad sind juhina, töötajana või kolleegina ennast, teisi paremini mõista ning seejärel astuda vajalikud sammud heaolu parandamise suunas.

Tööstress tekib siis kui tööalased väljakutsed on suuremad kui meie toimetulekuvõimalused. Teatud piirini võib tööalane pinge olla motiveeriv, kuid olukord läheb ohtlikumaks, kui pinge on tajutavalt väga tugev, pikaajaline ning ressursse toimetulekuks vähe. Pingeseisundiga kaasnevad füüsilised kui vaimsed probleemid.

 

Pööra tähelepanu järgmistele märkidele

  • Kriitika enda suunas
  • Suurenenud alkoholi, tubaka või retseptiravimite tarvitamine
  • Liigne riskimine, nt hoolimatu autojuhtimine
  • Sõprade ja perekonnaga suhtlemise vältimine
  • Karjumine abikaasa, laste või sõprade peale
  • Magamine suurema osa päevast
  • Agressiivsus toetajate suunas