Kolleegi tugi ja avatud õhkkond: teadlikkus ja mõistmine