Toetav faas

Sõnum ja soovitus mulle töötajana:

  • Kui ma veel ei kasuta, siis nüüd on õige aeg alustada kõikide rohelise palli tegevustega.

Sõnum ja soovitus mulle juhina:

  • Juhina vestlen töötajatega igapäevaselt, et hinnata vajadusi ja võtta kasutusele sobilikud meetmed toetamiseks.
  • Juhina toetan ja loon ühiseid suhtlusaegu oma meeskonnale, et sotsiaalselt teineteise toetust suurendada.
  • Juhina juurutan paindlikud töögraafikud töötajatele, keda ennast või kelle lähedasi stressirohked sündmused mõjutavad.
  • Loon kontakti abistajaga (sotsiaaltöötaja, hingehoidja, superviisor, psühholoog vm), kes on valmis töötajaid toetama.
  • Taotlen taastavate ringide läbiviimist töötajate toetamiseks.
  • Võtan endale ja oma töötajatele regulaarselt supervisiooni.