Läbipõlemine

Läbipõlemine võib avalduda mitmel viisil, ka käitumises.  Tavapäraselt iseloomustab seda emotsionaalne kurnatus, jõuetus millegi tegemiseks või saavutamiseks. Iseloomulik võib olla huvi kadumine ja ebapiisav energia, et tulla toime isegi igapäevaste tööülesannetega. See kõik võib viia lootusetuse, pessimismi ja motivatsiooni puudumiseni.

Sellised tunded võivad ohustada tervist ja suhteid nii tööl kui eraelus. Kui tunned, et see kirjeldus on midagi sellist, kuidas sa ennast oled tundnud, siis on õige hetk mõelda, mida sa saad enda heaks teha.

Abi on olemas!

Üht raviretsepti läbipõlemisele ei ole, kuid paljudel juhtudel on vajalik pikemaajalisem paus või koormuse alandamine ning põhjalikumad ümberkorraldused töökeskkonnas ja -ülesannetes. Mõned inimesed vahetavad tööd, teised saavad olemasoleval töökohal pärast ümberkorraldusi jätkata või vajavad pikemat pausi enne jätkamist. Kõik sõltub inimese individuaalsusest, avatud suhtlemise võimalikkusest töökeskkonnas ning ka viimase paindlikkusest.

Iseseisvalt saab uurida stressi ja läbipõlemise kohta lehelt: https://peaasi.ee/toostress-ja-labipolemine/ prioriteediks enesehoid