Ennetav faas

Sõnum ja soovitus mulle töötajana:

 • Teen tööpäeva jooksul mitmed hingetõmbe- või puhkepause.
 • Võtan puhkusepäevi, et saaksin hoida kontakte lähedaste ja sõpradega.
 • Proovin tööülesandeid mitmekesistada või oma juhtumeid vahetada nii palju kui võimalik.
 • Olen avatud toetussüsteemi tekkimisele, et märkaksime ja reageeriksime koheselt esimeste väsimusmärkidele.
 • Räägin kolleegiga, kuidas töö mind mõjutab.
 • Sean piirid klientide ja kolleegidega.
 • Märkan ja toetan, kuulan ja jagan muresid ja rõõme. 
 • Võtan kasutusele tööpäevast taastumise tegevused, nt kojumineku check-list. 
 • Osalen supervisioonis.

Sõnum ja soovitus mulle juhina:

 • Vaatan üle olemasoleva töökorralduse ja valmistun võimalikeks muudatusteks.
 • Teen endast oleneva, et toimiks pidev ja katkematu infovahetus, tööjuhendamine ning kahepoolse tagasiside andmine.
 • Panustan kovisioonide- ja supervisioonide toimimisse ja osalen ka ise regulaarselt.
 • Märkan ja toetan, kuulan ning jagan muresid ja rõõme. 
 • Olen avatud toetussüsteemi tekkimisele, et märkaksime ja reageeriksime koheselt esimeste väsimusmärkidele.
 • Jälgin, et meil on nähtaval info abi saamise võimaluste kohta.