Psühholoogiline esmaabi

Mis see on?

Psühholoogiline esmaabi on meetod, mida kasutatakse raskesse olukorda sattunud inimeste abistamiseks, et nad tunneksid ennast rahulikumana ja suudaksid eesseisvate väljakutsetega paremini toime tulla.

Abistamise aluseks on hoolimine ning tegevused hõlmavad aktiivset kuulamist, märkamist, põhivajaduste rahuldamismesseks abistamise võimaluste leidmist. 

Psühholoogilise esmaabi sammud: 

  • Veendun, et kõik on ohu eest kaitstud. Ebaturvalises olukorras lahkun ja kutsun abi. Kui on oht, et töötaja võib endale või teistele viga teha, helistan koheselt 112!
  • Jään rahulikuks ja annan teada, kes ma olen ning et olen seal abistamiseks.
  • Kuulan, aga ei sunni kedagi rääkima. 
  • Jagan olulist infot ja rahuldan töötaja põhivajadused (soe jook, tekk) -  uurin, millised on töötaja vajadused.
  • Aitan inimesel taastada kontrolli enda üle (rahuliku hingamise tehnika, kui töötaja pole kontaktis ümbritsevaga, tuleta talle meelde, kus ta on, milline nädalapäev on, mis on juhtunud ja kes te olete. Palu tal märgata asju oma ümber, nt „nimeta üks asi, mida näed või kuuled”.
  • Aita töötajal ühendust saada oma lähedastega