Sekundaarne trauma

Sümptomitel on iseloomulik muster, mis hõlmab taas üleelamist, vältimist ja üleaktiveerumist. Kui aitaja ei tööta traumeeritud (= väga suurte üleelamistega) klientidega või kui tal pole iseloomulikke sümptomeid, siis ei saa sekundaarse traumahäire diagnoosi kasutada.