Supervisioon

Supervisioon - nõustamisprotsess, mille eesmärk on toimetuleku- ja töövõime säilitamine, lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, läbipõlemise ennetamine, psühholoogilise heaolu toetamine, vaimse tervise hoidmine. Lisa ESCÜ flaier töötajate vaimse tervise kohta. 

Kovisioon - Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste regulaarne kohtumine, kus üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele.

Taastavad ringid - aruteluring, mis toob kokku kogukonnaliikmed ja neutraalse vahendaja. Annab võimaluse arutada, kuidas eriolukord on mõjutanud igapäeva- ja tööelu ning jagada häid praktikaid olukorraga toimetulekuks. Kontakt: taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee

Eneseabi koondab erinevaid tehnikaid, strateegiaid, võtteid ja meetodeid, mida igaüks saab enda aitamiseks kasutada. (vt peaasi.ee)

Hingehoid – hingehoiu ülesanne on vähendada raskest elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid. Hingehoid on inimese toetamine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt, keskendudes eksistentsiaalsetele ja usulistele teemadele. Hingehoidliku vestluse käigus saab inimene leida lahendusi oma eluprobleemidele, leida jõudu ja hingerahu toimetulekuks. Hingehoiu vundamendiks on vaikimiskohustus ja konfidentsiaalsus.